Aandacht + energie = resultaat!

Onze payoff is gebaseerd op de vooronderstelling dat “Alles waar je op focust groeit!”. Als je de juiste dingen aandacht geeft en hier veel energie in stopt, dan krijg je als resultaat meer van het goede!

resultaat behalen
Als mens hebben we een sterk bewustzijn en een nog krachtiger onderbewustzijn. Een onderbewustzijn dat geen verschil maakt tussen fictie en realiteit en het woord ‘niet’ negeert. Om het resultaat te behalen voor een project, onderneming of persoon is het dan ook nodig om onze doelen positief, helder en meetbaar te omschrijven.

taal en gedachten
Toch is er vaak meer nodig om doelen te behalen, patronen te doorbreken of, in het geval van teams, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit heeft te maken met onze eigen invulling van de taal waarmee we onze gedachten onder woorden brengen. Als je nieuwsgierig bent naar de gedachten van de ander, zijn doelen nog beter te omschrijven en te begrijpen.

(project)ontwikkeling
Dit alles helpt mij om de veelal uitdagende woningbouwprojecten echte ‘pr8’projecten te maken. De focus ligt op de klant en op waardecreatie waardoor het (financiële) resultaat vanzelf volgt.

Als we er eerst samen voor zorgen dat een samenwerking optimaal verloopt dan volgt het resultaat hierna bijna automatisch! Dus niet alleen een voortdurende ontwikkeling van projecten, maar ook van samenwerkingen, teams en personen! Dit is ook de reden dat er op mijn website veel over ‘we’ wordt gesproken: ik doe het namelijk samen met de professionals uit mijn netwerk.

 

Pieter de Kort

 

 


Laten we afspreken!