Oplevering Scheifelaar 15

Posted by on dec 18, 2018 in News, Vastgoed | No Comments

Op 18 december zijn door Symphony Estates uit Eindhoven alle kavels aan de kopers opgeleverd. Op deze locatie zullen de komende jaren fraaie woningen verrijzen op de 4 kavels, waar eerder dit jaar nog de villa “Scheifelaar 15” stond.

Foto van het perceel na verwijderen van de bomen en begroeiing.

De verkoop was eind vorig jaar gestart en voorzien van een mogelijkheid om zowel een kavel te kopen als een kavel met villa. De villa’s waren ontworpen door het team van Symphony, Leon de Brouwer, Vianen Bouwadvies, Sterken Bouwadvies, K+ en architectuurproducties.

De artist impressions hielpen goed bij het vermarkten van de kavels.

De locatie had een dubbelbestemming ‘archeologie’. Na het benodigde bureauonderzoek bleek dat er aanvullend onderzoek noodzakelijk was. De archeologen van Transect uit Nieuwegein voerden hiertoe eerder dit jaar proefsleuven uit. Verder onderzoek bleek noodzakelijk en buiten enkele sporen is niets gevonden.

Archeologen zijn bezig met de ‘Definitieve Opgraving’

Normaal gesproken wordt bij de definitieve opgraving een inschatting gemaakt van het te ontgraven gebied. Om de kosten binnen de perken te houden is vooraf afgestemd met de archeologen en het bevoegd gezag, gemeente Meierijstad. Dat wil zeggen: zodra er geen aanleiding meer is om door te graven dat de werkzaamheden ook stoppen. Het is gebruikelijk dat er dan toch wordt doorgegraven, maar hier werd op deze manier ca. 30% van de aanvullende onderzoekskosten bespaard!

De vele bomen en struiken die de laatste jaren weelderig konden groeien werden in enkele dagen verwijderd door Peters uit Sint-Oedenrode. Met sterke machines werden de bomen, tot 60cm doorsnede!, versnipperd.

Van Schaijk Sloopwerken nam de sloop van de woning voor haar rekening. De asbestverwijdering liet wat op zich wachten omdat er op onverwachte plekken asbest werd aangetroffen. Dankzij de flexibiliteit van de sloper en de asbestsaneerder is dit uiteindelijk goed opgelost!

Ondergetekende heeft ook ‘geholpen’ bij de sloop

Pr8ontwikkeling was betrokken bij de ontwikkeling van de villa’s, het kavelpaspoort en begeleiden van het bouwrijpmaken. Ken jij toevallig oude woningen die niet verkopen en wel op een gunstige locatie liggen? Neem contact met me op, om te onderzoeken of een herontwikkeling mogelijk is!

Nu alle werkzaamheden zijn gedaan is er letterlijk ruimte gecreëerd voor nieuwe kansen!